Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

„Microsoft Teams ir kitos Office 365 galimybės nuotoliniam mokymui“

Programos tipas pagal amžių

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos

Programos tipas pagal profesiją

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos

Tikslinė grupė

Nėra duomenų

Programos kontaktinė trukmė

28

Programos savarankiško ugdymo trumė

12

Programos įregistravimo data

2020-11-12

Programos teikėjas

Telšių švietimo centras
Daugiau apie programą

Programos panašiais pavadinimais

Renginiai

Nėra duomenų

Programos reikalavimai

Būti išklausius „Kompiuterinio raštingumo kursų pagal Pedagogų kompiuterinio raštingumo standarto technologinę ir edukologinę dalis“ programą.

Programos aprašymas

Šiuolaikinio mokytojo vaidmuo siejamas su didele atsakomybe, naujais kompetencijos (ypač didaktinės) ir profesionalumo reikalavimais. Viena vertus, mokytojas turi prisiderinti prie ugdytinių, gebėti akcentuoti tai, kas svarbiausia begaliniame informacijos sraute, padėti ieškoti, organizuoti ir tvarkyti žinias. Kita vertus, mokytojas turi mokytis iš pokyčių ir pačių mokinių, be to, pagrįsti pagrindines vertybes kintančiame pasaulyje (Čiužas, 2007). IKT kaita keičia mokytojų ir mokinių santykius, atsiranda naujų informavimo bei žinių priėmimo būdų ir keičiasi mokinių veikla. IKT suteikia ypač daug galimybių kasdienei mokinių veiklai plėtoti, naudotis rašto, žodžio, vaizdo, kaip bendravimo priemonių, teikiamais pranašumais savarankiškumui ugdyti, nuolatinei žinių paieškai ir informacijos apdorojimui, kasdienės veiklos planavimui ir nuolatiniam asmenybės tobulėjimui (Gudonienė, 2011).
COVID paspartino skaitmeninių technologijų naudojimą ugdymo procese. Šių dienų mokykloje šalia įprasto gyvo bendravimo atsirado ir nuotolinis mokymas(-is), kuris atvėrė naujas galimybes mokymo(si) procese, t. y pasitelkti neribotas skaitmenines erdves.
Ši ilgalaikė programa skirta mokyklų bendruomenėms, kurios tikslas suteikti teorinių ir praktinių žinių darbui su Microsoft Teams ir kitomis Office 365 priemonėmis, organizuojant ugdymo procesą nuotoliniu būdu. Tikėtina, kad išklausę programą mokytojai gebės efektyviau organizuoti nuotolinį ugdomąjį procesą, pasitelkiant įvairias Office 365 galimybes.
Programos trukmė – 40 val., iš jų kontaktinių – 28 val., savarankiškas darbas – 12 val. (val. skaičius gali kisti, priklausomai nuo bendruomenės pageidavimo). Programa sudaryta iš dviejų modulių, I modulis, skirtas pradedantiesiems, II modulis - žinių ir įgūdžių įtvirtinimui bei pažengusiesiems. Išklausę programą ir atlikę praktines užduotis mokytojai patobulins skaitmeninio raštingumo kompetencijos 5 sritį „Skaitmeninis mokymas ir mokymasis“.