Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Microsoft Office 365 – programų paketas šiuolaikiniam ir efektyviam mokinių ugdymui

Programos tipas pagal amžių

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos

Programos tipas pagal profesiją

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos

Tikslinė grupė

Nėra duomenų

Programos kontaktinė trukmė

12

Programos savarankiško ugdymo trumė

28

Programos įregistravimo data

2020-10-07

Programos teikėjas

Varėnos švietimo centras
Daugiau apie programą

Programos panašiais pavadinimais

Renginiai

Nėra duomenų

Programos reikalavimai

Dalyviai susimoka klausytojo mokestį.

Programos aprašymas

TIKSLAS

Tobulinti technologijų naudojimo ir mokymo(si) proceso valdymo kompetencijas.

UŽDAVINIAI

Supažindinti mokytojus su įrankio Microsoft Office 365 programų paketo teikiamomis galimybėmis.
2. Tobulinti mokytojų praktinius įgūdžius dirbant su Microsoft Office 365 populiariausiomis programomis („Outlook“, „Word“, „PowerPoint“, „Excel“, „OneNote“ „Ms Teams“ ir kt.).
3. Aptarti šiuolaikinio ir efektyvaus nuotolinio ugdymo aspektus.

TURINYS

I modulis. Įvadas į Microsoft Office 365: supažindinti dalyvius su Microsoft Office 365 populiariausiomis programomis („Outlook“, „Word“, „PowerPoint“, „Excel“, „OneNote“ „Microsoft Teams“ ir kt.). 3 val.
Darbas su Ms Teams ir Outlook įrankiais:
• Prisijungimas prie Ms Teams;
• Susipažinimas su Ms Teams aplinka;
• Pagrindinių nustatymų keitimas (kalba, aplinkos tema ir t.t.);
• Ms Teams ir Outlook prisijungimas;
• Klasių sudarymas, narių administravimas, medžiagos pateikimas, viešų ir privačių kanalų kūrimas.
Savarankiškas darbas. Sukurti dėstomo dalyko virtualias klases, prijungti mokinius. 10 val.

II modulis. Darbas su OneNote, Forms bei OneDrive įrankiais:
• Bendrieji kompiuteriniai gebėjimai. Naudingi patarimai.
• Debesų kompiuterija. Failų organizavimas, kūrimas, redagavimas ir bendrinimas.
• Užduočių kūrimas, vertinimas. OneNote blonknotų kūrimas mokomajai medžiagai pateikti, mokinių užrašams. 3 val.
Savarankiškas darbas. Parengti dėstomo dalyko mokomąją medžiagą, užduotis bei vertinimo instrukciją. 10 val.

III modulis. Pasiruošimas nuotolinei pamokai.
• Asmeninių arba grupinių pranešimų siuntimas, bendravimas naudojant skambučio funkcijas.
• Tvarkaraščių sudarymas pagal grupes.
• Nuotolinės pamokos vedimas, galimos funkcijos. 4 val.
Savarankiškas darbas. Pravesti mokomojo dalyko nuotolinę pamoką. 8 val.

Metodinė diena. Pasidalinti gerąja patirtimi apie Microsoft Office 365 programų paketą. 2 val.

Lektorius - Martynas Gudaitis, Varėnos technologijų ir verslo mokyklos informacinių technologijų mokytojas.