Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Virtualios mokymo aplinkos GOOGLE CLASROOM valdymas, įrankių taikymas ugdymo procese

Programos tipas pagal amžių

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos

Programos tipas pagal profesiją

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos

Tikslinė grupė

Nėra duomenų

Programos kontaktinė trukmė

12

Programos savarankiško ugdymo trumė

28

Programos įregistravimo data

2020-09-15

Programos išregistravimo data

2022-12-01

Programos teikėjas

Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnyba
Daugiau apie programą

Programos panašiais pavadinimais

Renginiai

Nėra duomenų

Programos reikalavimai

Kompetencija(-os) Skaitmeninio raštingumo ir technologijų taikymas.
Praktinės veiklos patirtis: Geba panaudoti informacines komunikacines technologijas (toliau – IKT) ir kitas priemones, kurdamas kūrybišką ir motyvuojančią ugdymo aplinką, siekdamas gerinti mokinių /
ugdytinių motyvaciją ir didinti mokymosi veiklų įvairovę.

Programos aprašymas

Iššūkiai šiandiena mokyklas verčia priimti sprendimus rinktis nuotoliniam ugdymui naudoti mokymo platformą pasirenkant vieną iš virtualias mokymo sistemos. Atviros nuotolinės klasės patenkina šiuolaikinį mokinio ir mokytojo ryšį, suteikia galimybes komunikuoti, bendradarbiauti, mokyti ir mokytis nuotoliniu būdu.
Mokyklos, norinčios pradėti nuotolinį mokymą įsivertinti esamas galimybes ir priimti sprendimą dėl vieningos mokymosi aplinkos naudojimo ugdymo procese.
Googl Suite for Education apima visus plačiai naudojamus instrumentus nuo (Gmail, Docs, Slides, Sheets, Forms) bei specialiai švietimui pritaikytą „Classroom“ ir komunikacijos platformą „Hangouts”. „Classroom” yra naujas „Google Apps for Education“ įrankis, kurį naudodami pedagogai gali greitai kurti ir planuoti užduotis, pateikti įvertinimus ir efektyviai bendrauti su auditorija. Mokiniai taip pat gali naudoti „Classroom“ ir atlikti užduotis „Google“ diske, jas užbaigti bei pateikti ir tiesiogiai bendrauti su pedagogais bei kitais moksleiviais.
Baigę mokymo programą mokytojai, pedagogai patobulins asmeninio tobulėjimo ir mokėjimo mokytis; naujų technologijų ir informacijos valdymo; profesinės komunikacijos kompetencijas. Gebės:
• valdyti asmeninės (gmail.com) ir mokyklos paskyras;
• susikurti virtualią klasę, prijungti mokinius, pavaduojančius mokytojus;
• keisti virtualios klasės nustatymus, vertinimo sistemą;
• kopijuoti, archyvuoti virtualią klasę;
• organizuoti informaciją pagal dalykus, tematikas, datas;
• pateikti užduotis pagal tvarkaraštį;
• parengti mokymosi medžiagą su Google Docs, Jamboard, Forms;
• naudoti matematinius simbolius mokymosi medžiagoje ir testuose;
• parengti automatinio vertinimo testus;
• importuoti testų įvertinimą;
• vertinti atliktas užduotis;
• generuoti įvertinimų lentelę.