Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Google Classroom platformos panaudojimas nuotoliniame mokyme

Programos tipas pagal amžių

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos

Programos tipas pagal profesiją

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos

Tikslinė grupė

Mokyklų bendruomenės, komandos

Programos kontaktinė trukmė

24

Programos savarankiško ugdymo trumė

16

Programos įregistravimo data

2020-09-11

Programos teikėjas

Joniškio rajono švietimo centras
Daugiau apie programą

Programos panašiais pavadinimais

Renginiai

Vykdymo adresas:

Melioratorių a. 14 - 2, 84171, Joniškis

Renginio pradžia: 2022-09-14 00:00
Renginio pabaiga: 2024-09-16 00:00
Renginio tipas: Kursas
Vykdančioji institucija: Joniškio rajono švietimo centras
Renginio svetainės adresas: www.semiplius.lt
Renginio koordinatoriaus telefonas: +370 8426 66061
Renginio koordinatoriaus el. paštas: danilevicienedainora@gmail.com

Programos reikalavimai

IKT taikymo bendrosios kompetencijos. Nuotolinio mokymo platformos naudojimo pradžiamokslis.

Programos aprašymas

Šiuo metu informacinės kompiuterinės technologijos (IKT) plačiai naudojamos pamokose, o nuotolinis mokymas tampa neatsiejama šiandieninio mokymo dalis. Nuotolinio mokymo platformos įvaldymas gali itin palengvinti ir praturtinti kiekvieno mokytojo darbą, todėl labai svarbu, kad mokytojas žinotų nuotolinio mokymo platformos galimybes bei gebėtų jomis naudotis.
Programoje „Google Classroom platformos panaudojimas nuotoliniame mokyme“ mokytojai bus supažindinti su Google Classroom platformos naudojimo galimybėmis įvairių dalykų pamokose. Mokymų metu mokytojai plėtos IKT bei nuotolinio mokymo bendruosius gebėjimus, asmeninio tobulėjimo, mokėjimo mokytis, ugdymo/si kompetencijas.