Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo programa (edukologinė dalis)

Programos tipas pagal amžių

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos

Programos tipas pagal profesiją

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos

Tikslinė grupė

Nėra duomenų

Programos kontaktinė trukmė

40

Programos savarankiško ugdymo trumė

Nėra duomenų

Programos įregistravimo data

2019-12-13

Programos teikėjas

Viešoji įstaiga Lazdijų švietimo centras
Daugiau apie programą

Programos panašiais pavadinimais

Renginiai

Nėra duomenų

Programos reikalavimai

Nėra

Programos aprašymas

Programa skirta įvairių dalykų mokytojams, pagalbos mokiniui specialistui. Ši programa suteikia galimybę išmokti dirbti su pagrindinėmis kompiuterio programomis, įvaldyti reikalingiausias programas darbui mokykloje. Turėdami kompiuterio naudojimo pradmenis, mokymų dalyviai gali pritaikyti informacines technologijas darbo vietoje, keliant kvalifikaciją, taip pat savarankiškai plėtoti ir gilinti žinias naudojant kitas taikomąsias programas.
Mokytojų informacinių ir komunikacinių technologijų (toliau vadinama – IKT) taikymo profesinės kompetencijos plėtojimas nustato reikalavimus programai „Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo reikalavimai“:
• visų lygių mokytojų rengimo ir perkvalifikavimo studijų, kvalifikacijos tobulinimo programoms, jų sudarymui ir įgyvendinimui;
• mokytojų atestacijai.
Mokytojas, siekdamas plėtoti IKT taikymo kompetenciją, turi įgyti technologinio ir edukologinio raštingumo pagrindus, atitinkančius visuotinio kompiuterinio raštingumo standarto bazinį lygmenį, nurodytą Visuotinio kompiuterinio raštingumo standarte.