Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Pedagoginių-psichologinių žinių kurso programa

Programos tipas pagal amžių

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos

Programos tipas pagal kryptį

Asmens bendrųjų gebėjimų tobulinimo programa

Programos tipas pagal profesiją

Kitų profesijų (ne pedagogų) suaugusiųjų švietimo tobulinimo programos

Tobulinama profesija

Nėra duomenų

Programos kontaktinė trukmė

120

Programos aprašymas

Programa parengta remiantis LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymu „Dėl pedagoginių ir psichologinių žinių kurso vykdymo tvarkos aprašo“ (2017-06-28 Nr. V-534). Programos paskirtis – suteikti asmenims pedagogikos ir psichologijos žinių pagrindus, būtinų veiksmingai ugdyti mokinius pagal profesinio mokymo programas ir neformaliojo švietimo (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo) programas, atskleisti pagrindinius pedagoginės veiklos principus ir psichologinius dėsningumus, charakterizuoti pedagoginės veiklos bei mokymo/si galimybes skirtingose mokymo ir mokymosi situacijose.
Pedagoginių-psichologinių žinių kursas skirtas asmenims, besirengiantiems dirbti ir dirbantiems pirminio profesinio mokymo profesijos mokytojais arba neformaliojo vaikų švietimo mokytojais, bibliotekininkams, tačiau neturintiems pedagoginio – psichologinio išsilavinimo.

Programos reikalavimai

Kursas skirtas asmenims, neturintiems pedagogo kvalifikacijos, bet norintiems įgyti teisę dirbti mokytoju pagal profesinio mokymo ir neformaliojo (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo) švietimo programas
Daugiau apie programą

Programos teikėjas

Visagino švietimo pagalbos tarnyba

Programos teikėjo savivaldybė

Visagino sav.

Programos teikėjo adresas

Visaginas, Draugystės g. 12

Programos panašiais pavadinimais

Renginiai

Nėra duomenų