Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Pavadinimas
Programos teikėjas
Programos įregistravimo data

Šiuolaikinis mokinio pasiekimų vertinimas, įsivertinimas, refleksija ir pažangos stebėsena: efektyvios praktikos ir IT įrankiai

Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras2021-05-11