Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Pavadinimas
Programos teikėjas
Programos įregistravimo data

Mokyklos darbuotojų, koordinuojančių informacinių ir komunikacinių technologijų veiklą, kompetencijų tobulinimas

Nacionalinė švietimo agentūra2021-05-03