Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Pavadinimas
Programos teikėjas
Programos įregistravimo data

Skaitmeninės kompetencijos tobulinimas sėkmingam šiuolaikinio ugdymo(si) / mokymo(si) turinio įgyvendinimui Marijampolės Jono Totoraičio progimnazijoje

Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras2021-04-22