Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Pavadinimas
Programos teikėjas
Programos įregistravimo data

„Ikimokyklinio ir priešmokyklinio nuotolinio mokymo ugdymo turinio kūrimas bei vizualizavimas naudojant IKT“

Kauno švietimo inovacijų centras2021-04-16