Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Pavadinimas
Programos teikėjas
Programos įregistravimo data

Skaitmeninių priemonių panaudojimas ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo procese

Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centras2021-03-23