Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Pavadinimas
Programos teikėjas
Programos įregistravimo data

Mokymosi proceso organizavimas ir valdymas virtualioje mokymosi aplinkoje Moodle.

Biržų švietimo pagalbos tarnyba2021-03-08