Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Pavadinimas
Programos teikėjas
Programos įregistravimo data

„Skaitmeninių mokytojo kompetencijų, reikalingų dirbant virtualioje mokymosi aplinkoje Moodle, tobulinimas“

Švenčionių rajono švietimo pagalbos tarnyba2021-03-04