Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Pavadinimas
Programos teikėjas
Programos įregistravimo data

Skaitmeninių technologijų ir inovatyvių metodų bei priemonių taikymas kasdieninėse ugdomosiose veiklose ikimokykliniame ir piešmokykliniame ugdyme

Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras2021-02-23