Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Pavadinimas
Programos teikėjas
Programos įregistravimo data

„Skaitmeniniai įrankiai vaizdo pamokos kūrimui, mokinio į(si)vertinimui bei pasiekimų stebėsenai“

Kauno švietimo inovacijų centras2021-02-15