Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Pavadinimas
Programos teikėjas
Programos įregistravimo data

„Šiuolaikinė anglų kalbos pamoka: Virtualios mokymo(si) aplinkos. Inovatyvūs ir efektyvūs mokymo būdai bei metodai“

Telšių švietimo centras2021-02-11