Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Pavadinimas
Programos teikėjas
Programos įregistravimo data

Inovatyvių mokymo(-si) metodų ir IKT taikymas dorinio ugdymo (etikos) pamokose.

Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centras2021-02-08