Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Pavadinimas
Programos teikėjas
Programos įregistravimo data

„Interaktyvių mokymosi objektų rengimas naudojant H5P įrankį“

Kelmės švietimo pagalbos tarnyba2021-01-20