Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Pavadinimas
Programos teikėjas
Programos įregistravimo data

„Microsoft Teams“ skaitmeninių mokymo(si) įrankių panaudojimas nuotolinių pamokų kokybei gerinti

Varėnos švietimo centras2021-01-15