Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Pavadinimas
Programos teikėjas
Programos įregistravimo data

Tęstiniai mokymai ,,Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo kompetencijų tobulinimas“

Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centras2020-12-30