Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Pavadinimas
Programos teikėjas
Programos įregistravimo data

Į mokymąsi orientuotas mokymas kasdieniu ir nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu (Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams)

Pasvalio rajono savivaldybės Švietimo pagalbos tarnyba2020-12-30