Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Pavadinimas
Programos teikėjas
Programos įregistravimo data

„Ugdymo proceso organizavimas nuotolinio mokymo(-si) būdu naudojant skaitmenines technologijas“

Telšių švietimo centras2020-11-12