Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Pavadinimas
Programos teikėjas
Programos įregistravimo data

Ilgalaikė kvalifikacijos tobulinimo programa ,,Mokinio pažangos stebėjimas ir fiksavimas – siekiant ugdymo(si) pažangos“.

Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centras2020-11-05