Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Pavadinimas
Programos teikėjas
Programos įregistravimo data

Informatikos gebėjimų ugdymas pradinėse klasėse

Nacionalinė švietimo agentūra2020-10-21