Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Pavadinimas
Programos teikėjas
Programos įregistravimo data

Ugdymo proceso tobulinimas naudojant elektroninį dienyną „Mūsų darželis“ ikimokyklinio ugdymo įstaigose

Prienų švietimo pagalbos tarnyba2022-01-31

Ugdymo proceso tobulinimas naudojant elektroninį dienyną „Mūsų darželis“ ikimokyklinio ugdymo įstaigose

Joniškio rajono švietimo centras2020-09-10