Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Buhalteriniai Apskaitos Kursai

Programos tipas pagal amžių

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos

Programos tipas pagal kryptį

Asmens profesinės veiklos gebėjimų tobulinimo programa

Programos tipas pagal profesiją

Kitų profesijų (ne pedagogų) suaugusiųjų švietimo tobulinimo programos

Tobulinama profesija

Buhalteris apskaitininkas

Programos kontaktinė trukmė

50

Programos aprašymas

Įgiję buhalterio kompetenciją, kvalifikaciją, asmenys galės dirbti įmonių, įstaigų ir organizacijų buhalterinės apskaitos tarnybose.
Mokymo programa skirta parengti apskaitininkus, gebančius kvalifikuotai dirbti įvairių nuosavybės formų įmonėse ir organizacijose atliekant įvairias apskaitos operacijas.
Siekiant šių tikslų būsimieji apskaitininkai teoriniuose užsiėmimuose mokomi apskaitos nuo pagrindų iki metinės finansinės atskaitomybės. Mokysis, mokesčių, finansinės, ir valdymo apskaitos ir kt.
Praktinis mokymas vyksta mokymo įstaigoje. Praktinio mokymo trukmė – apie 10 savaičių. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami operacijų, apskaitos procedūrų tikrinimo ir kt. gebėjimai...

Buhalterinės apskaitos kursų programa:

1. Bendrieji apskaitos principai.
2. Apskaitinė lygybė ir ūkinių operacijų poveikis lygybei:
2.1. Turto sąvoka apskaitoje:
2.1.1. Ilgalaikis turtas;
2.1.2. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir amortizacija;
2.1.3. Trumpalaikis turtas;
2.1.4. Atsargų apskaita.
2.2. Nuosavybės esmė apskaitoje:
2.2.1. Savininkų nuosavybė;
2.2.2. Skolintojų nuosavybė.
2.3. Apskaitinė lygybė ir ūkinių operacijų įtaka lygybei:
2.3.1. Ūkinis įvykis;
2.3.2. Ūkinė operacija;
2.3.3. Jų įtaka apskaitinei lygybei.
3. Sąskaitos. Jų panaudojimas ūkinėms operacijoms registruoti:
3.1. Sąskaitų rūšys;
3.2. Sąskaitų debetas, kreditas, likutis;
3.3. Pavyzdinis sąskaitų planas;
3.4. Dvejybinis įrašas apskaitoje.
4. Apskaitos ciklas
4.1. Ūkinės operacijos ir pirminiai apskaitos dokumentai.
4.2. Ūkinių operacijų registras:
4.2.1. Bendrasis žurnalas ir kiti žurnalai.
4.3. Ūkinių operacijų perkėlimas į sąskaitas.
4.4. Ataskaitinio laikotarpio pabaigos operacijos:
4.4.1. Kaupimo ir palyginimo principų esmė apskaitoje;
4.4.2. Ataskaitinis laikotarpis;
4.4.3. Sąskaitų koregavimai.
4.5. Darbinės atskaitomybės lentelės sudarymas;
4.6. Sąskaitos uždarantieji įrašai.
4.7. Finansinės atskaitomybės rengimas:
4.7.1. Pelno (nuostolių) ataskaita;
4.7.2. Balansas.
5. Darbo santykiai:
5.1. Darbo sutartis;
5.2. Darbuotojų priėmimo/atleidimo iš darbo tvarka;
5.3. Darbuotojų apskaita;
5.4. Darbo užmokesčio apskaita;
5.5. Atostoginiai ir kompensacijos;
5.6. Ataskaitos VSDF valdybai.
6. LR mokesčių sistema.
7. Ištisinis uždavinys:
7.1. Ūkinių operacijų atvaizdavimas užpildant pirminius apskaitos dokumentus;
7.2. Ūkinių operacijų fiksavimas žurnaluose;
7.3. Duomenų iš žurnalų perkėlimas į sąskaitas;
7.4. Analitinių kortelių pildymas;
7.5. Darbinės atskaitomybės lentelės sudarymas;
7.6. Finansinės atskaitomybės rengimas.

Programos reikalavimai

PROGRAMA MOKAMA SĄLYGOS: Rekomenduojama būti baigus Bendrosios praktikos studijų programą. Datos preliminarios, bus tikslinamos. DALYVIAI: Visi asmenys teisės aktų nustatyta tvarka
Daugiau apie programą

Programos teikėjas

AVEVERA UAB

Programos teikėjo savivaldybė

Klaipėdos m. sav.

Programos teikėjo adresas

Klaipėda, Minijos g. 129-32, LT-93212

Programos panašiais pavadinimais

Renginiai

Vykdymo adresas:

Danės g. 15 - 506, Klaipėda

Renginio pradžia: 2024-06-18 18:00
Renginio tipas: Kursas
Vykdančioji institucija: AVEVERA UAB
Renginio svetainės adresas: https://vev.lt/courses/buhalteriniai-kursai/nuotoliniai-buhalterines-apskaitos-kursai
Renginio koordinatoriaus telefonas: +370 370 67868888
Renginio koordinatoriaus el. paštas: info@vev.lt
Vykdymo adresas:

Danės g., Klaipėda

Renginio pradžia: 2024-07-18 18:00
Renginio tipas: Kursas
Vykdančioji institucija: AVEVERA UAB
Renginio svetainės adresas: https://vev.lt/courses/buhalteriniai-kursai/nuotoliniai-buhalterines-apskaitos-kursai
Renginio koordinatoriaus telefonas: +370 370 67868888
Renginio koordinatoriaus el. paštas: info@vev.lt