Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

A1-A2 lygio lietuvių kalbos mokymai grožio paslaugų sektoriaus specialistams

Programos tipas pagal amžių

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos

Programos tipas pagal kryptį

Asmens bendrųjų gebėjimų tobulinimo programa

Programos tipas pagal profesiją

Kitų profesijų (ne pedagogų) suaugusiųjų švietimo tobulinimo programos

Tobulinama profesija

Nėra duomenų

Programos kontaktinė trukmė

120

Programos aprašymas

Programos tikslas: ugdyti užsieniečių, dirbančių grožio paslaugų sektoriuje, valstybinės (lietuvių) kalbos A1-A2 lygio šnekamosios ir profesinės kalbos kompetencijas, būtinas integruojantis į darbo rinką ir kasdienį, socialinį gyvenimą, bei padėti jiems pasirengti I kategorijos valstybinės kalbos egzaminui.
Programos uždaviniai:

1. Mokyti dalyvius šnekamosios ir grožio paslaugų srities profesinės lietuvių kalbos A1- A2 lygiu;
2. mokyti komunikuoti lietuvių kalba įvairiose darbo situacijose, iškylančiose teikiant grožio paslaugų pardavimo, konsultavimo, klientų aptarnavimo ir pan. paslaugas;
3. mokyti priimti, suvokti ir suteikti asmeninio, bendro ir profesinio pobūdžio informaciją lietuvių kalba bendraujant su darbdaviu, darbo kolektyve bei aptarnaujant klientus;
4. padėti suprasti darbo vietai keliamus reikalavimus, darbo funkcijas, atsakomybes, pareigas ir teises;
5. brandinti dalyvių vertybines orientacijas, aukštą darbo kultūrą - toleranciją, kūrybiškumą bei skatinti socialumą ir saviraišką bendraujant lietuvių kalba.
6. padėti nusistatyti asmeninius mokymosi tikslus ir susiformuoti nuostatą tobulinti lietuvių kalbos gebėjimus nuolatos ir savarankiškai.
7. supažindinti su valstybinės kalbos I kategorijos egzamino reikalavimais ir laikymo metodika;
Programos tikslai ir uždaviniai ugdo komunikacinę kompetenciją, kuri apima visas kalbinės veiklos rūšis – kalbėjimo - 35 proc.; skaitymo - 25 proc.; klausymo - 25 proc.; rašymo - 15 proc.

Programos reikalavimai

Asmuo visiškai nemoka lietuvių kalbos arba moką ją labai silpnai (A1-A2 lygiai pagal BEKM). Asmuo geba mokytis naudojant išmaniuosius įrenginius (jei mokymai organizuojami nuotoliniu būdu).
Daugiau apie programą

Programos teikėjas

Viešoji įstaiga "UŽSIENIO KALBŲ MOKYMO CENTRAS"

Programos teikėjo savivaldybė

Vilniaus m. sav.

Programos teikėjo adresas

Vilnius, Gvazdikų Sodų 11-oji g. 25, LT-10240

Programos panašiais pavadinimais

Renginiai

Vykdymo adresas:

Kalvarijų g. 2, Vilnius

Renginio pradžia: 2023-04-13 00:00
Renginio tipas: Kursas
Vykdančioji institucija: Viešoji įstaiga "UŽSIENIO KALBŲ MOKYMO CENTRAS"
Vykdymo adresas:

Turgaus g. 8, Klaipėda

Renginio pradžia: 2023-04-13 00:00
Renginio tipas: Kursas
Vykdančioji institucija: Viešoji įstaiga "UŽSIENIO KALBŲ MOKYMO CENTRAS"
Vykdymo adresas:

Mokyklos g. 24, Švenčionėliai, Švenčionių r. sav.

Renginio pradžia: 2023-04-13 00:00
Renginio tipas: Kursas
Vykdančioji institucija: Viešoji įstaiga "UŽSIENIO KALBŲ MOKYMO CENTRAS"
Vykdymo adresas:

Muziejaus g. 8, Raseiniai

Renginio pradžia: 2023-04-13 00:00
Renginio tipas: Kursas
Vykdančioji institucija: Viešoji įstaiga "UŽSIENIO KALBŲ MOKYMO CENTRAS"