Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Anglų k. kursai suaugusiems (B1)

Programos tipas pagal amžių

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos

Programos tipas pagal kryptį

Asmens bendrųjų gebėjimų tobulinimo programa

Programos tipas pagal profesiją

Kitų profesijų (ne pedagogų) suaugusiųjų švietimo tobulinimo programos

Tobulinama profesija

Nėra duomenų

Programos kontaktinė trukmė

40

Programos aprašymas

Anglų kalbos kursai suaugusiems (B1), skirti tobulinti ir įtvirtinti turimas anglų k. žinias, išmokti taisyklingai vartoti kalbos struktūras, praplėsti bendrinį teminį ir funkcinį žodyną, išmokti komunikuoti anglų kalba, drąsiai išreiškiant savo požiūrį diskusijoje, pateikiant nuomonių ir planų priežastis ir paaiškinimus, išreikšti savo požiūrį. Gautas žinias pritaikyti bendraujant, įvairiose kasdieninėse situacijose, darbinėje veikloje, skaitant, dirbant kompiuteriu, klausant radijo, žiūrint TV laidas, filmus. Programa sudaryta pasitelkiant Oxford universiteto parengtą priemonę „English File“ Intermediate, skirtą suaugusiųjų mokymui. Baigę programą dalyviai patobulins savo komunikavimo anglų k. kompetenciją, įgyti įgūdžiai padės įsitvirtinti šiandieninėje darbo rinkoje, sustiprins profesines kompetencijas ir suteiks platesnes galimybes savirealizacijai.
Darbo formos: kalbėjimas, skaitymas, klausymas, vertimas, savarankiškas darbas, darbas grupėse, porose.
Programos apimtis – 60 val. (10 val. teorijos, 30 val. praktikos, 20 val. savarankiško darbo).

Programos reikalavimai

pradiniai komunikavimo anglų k. gebėjimai
Daugiau apie programą

Programos teikėjas

Molėtų r. švietimo pagalbos tarnyba

Programos teikėjo savivaldybė

Molėtų r. sav.

Programos teikėjo adresas

Molėtai, P. Cvirkos g. 1

Programos panašiais pavadinimais

Renginiai

Vykdymo adresas:

Vilniaus g. 44, Molėtai

Renginio pradžia: 2022-09-19 17:00
Renginio pabaiga: 2022-12-22 20:00
Renginio tipas: Kursas
Vykdančioji institucija: Molėtų r. švietimo pagalbos tarnyba
Renginio svetainės adresas: https://semiplius.lt
Renginio koordinatoriaus telefonas: +370 8679 86776
Renginio koordinatoriaus el. paštas: d.juciene@spt.moletai.lt