Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

„Lietuvių kalbos A1/A2 lygio programa užsienio piliečiams, atvykusiems gyventi Lietuvos Respublikoje ir nemokantiems lietuvių kalbos“

Programos tipas pagal amžių

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos

Programos tipas pagal kryptį

Asmens bendrųjų gebėjimų tobulinimo programa

Programos tipas pagal profesiją

Kitų profesijų (ne pedagogų) suaugusiųjų švietimo tobulinimo programos

Tobulinama profesija

Nėra duomenų

Programos kontaktinė trukmė

40

Programos aprašymas

Daugėjant į Lietuvos Respubliką atvykstančių užsieniečių, siekiama sudaryti sąlygas, nemokantiems lietuvių kalbos, įgyti lietuvių kalbos A1/A2 lygio komunikacinius gebėjimus. Programa skirta apibrėžti nemokančių lietuvių kalbos užsienio piliečių lietuvių kalbos mokėjimo A1/A2 lygio lietuvių kalbos gebėjimus ir kalbos mokymo(si) turinį. Programa parengta vadovaujantis Užsieniečių ir Lietuvos Respublikos piliečių, atvykusių ar grįžusių gyventi ir dirbti Lietuvos Respublikoje, vaikų ir suaugusiųjų ugdymo išlyginamosiose klasėse ir išlyginamosiose mobiliosiose grupėse tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. ISAK-1800 (Žin., 2005, Nr. 109-3991), 2 punktu ir išlyginamųjų klasių ir išlyginamųjų mobiliųjų grupių lietuvių kalbos programa patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. ISAK-1216.
Programos trukmė - 40 valandų (teorija – 40 val., savarankiškas darbas – 8 val.)

Programos reikalavimai

Nėra duomenų
Daugiau apie programą

Programos teikėjas

Kauno švietimo inovacijų centras

Programos teikėjo savivaldybė

Kauno m. sav.

Programos teikėjo adresas

Kaunas, Vytauto pr. 44

Programos panašiais pavadinimais

Renginiai

Vykdymo adresas:

Vytauto pr. 44, Kaunas

Renginio pradžia: 2022-05-17 17:30
Renginio pabaiga: 2022-12-30 17:00
Renginio tipas: Kursas
Vykdančioji institucija: Kauno švietimo inovacijų centras
Renginio koordinatoriaus el. paštas: jolita.vitauskiene@kaunosic.lt