Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

„Ukrainiečių integracija ir socializacija Lietuvoje: valstybinės kalbos mokėjimas“

Programos tipas pagal amžių

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos

Programos tipas pagal kryptį

Asmens bendrųjų gebėjimų tobulinimo programa

Programos tipas pagal profesiją

Kitų profesijų (ne pedagogų) suaugusiųjų švietimo tobulinimo programos

Tobulinama profesija

Nėra duomenų

Programos kontaktinė trukmė

40

Programos aprašymas

Į Lietuvą kasmet gyventi atvyksta vis daugiau žmonių iš kitų užsienio šalių, tai rodo Lietuvos statistikos departamento duomenys. Daugelis atvykusiųjų nori ne tik išmokti kalbą, bet pažinti ir jos kultūrą. Būtent kalba ir kultūra yra tas raktas, kuris atrakina duris į skirtingų tautų, skirtingų patirčių pažinimą. Kitos kultūros ir kalbos pažinimas sudaro prielaidas dialogui ir bendradarbiavimui. Taigi, noras išmokti ar bent pramokti lietuvių kalbą – toli gražu ne vienintelis motyvas užsieniečiams atvykti į mūsų šalį. Vieni ieško ir savo lietuviškų šaknų, kiti nori susipažinti su kultūra prieš pradėdami studijas Lietuvoje, o dar kiti paprasčiausiai tenkina smalsumą ir plečia akiratį, paraginti anksčiau kursus ar studijas baigusių draugų.
Imigrantai į Lietuvą atvyksta, dėl įvairių priežasčių: dėl ekonominių motyvų, šeimos susijungimo, ar kt.. Šių žmonių socialinės integracijos teisinio pagrindo kūrimas vyksta labai intensyviai, ir švietimas yra laikomas viena iš svarbiausių tos integracijos sričių.
Programa parengta vadovaujantis LR švietimo ir mokslo ministro 2009 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. ISAK-687 „Dėl kalbų mokėjimo lygių klasifikatoriaus patvirtinimo“.
Lietuvių kalbos komunikacinių kompetencijų ugdymas programa yra kalbos mokėjimo pagrindas – įsidėmėti posakiai, žodžiai, sakiniai.
Ši programa skirta Kelmės rajone gyvenantiems kitų tautų suaugusiems, norintiems išmokti lietuvių kalbą. Sėkminga komunikacija lietuvių kalba yra nelengva, bet būtina užduotis. Ši programa sudaryta pagal temas, kurios atskleidžiamos per kalbėjimo, leksikos, gramatikos ir kitas praktines bei kūrybines užduotis. Taip pat skaitymo ir klausymo užduotys, padedančios įtvirtinti teorines žinias. Programa orientuota į pažintinį, praktinį ir šviečiamąjį lietuvių kalbos kursą. Suaugusieji gebės ne tik tenkinti savo kasdienes reikmes, bet ir vartodami išmoktus posakius ir žodžius, naudodamiesi kitomis strategijomis elgtis ir mažiau nuspėjamose situacijose. Tai padės lengviau integruotis į visuomenę.
Programa skirta ukrainiečiams, neturintiems kalbinių įgūdžių, žinių apie kalbos struktūrą bei ta-rimą, negebantiems suprasti nesudėtingo lygio tekstus.
Programos trukmė: 60 valandų (19 val. teorijos, 21 praktinio darbo ir 20 savarankiško darbo)
Dalyviai baigę programą ir atlikę diagnostinius testus atitinkančius A1 kalbos mokėjimo lygį pagal ,,Bendrieji kalbų metmenys Europoje: mokymasis, mokymas, vertinimas“: geba suprasti ir vartoti žinomus būtiniausius posakius ir pagrindines frazes, kad patenkintų konkrečius poreikius; geba prisistatyti ir pristatyti kitą, užduoti asmeninio pobūdžio klausimų (pavyzdžiui, kur gyvena, ką pažįsta, kokius daiktus turi) ir atsakyti į tokius pat klausimus; geba susikalbėti labai paprastai, jei tik pašnekovas kalba lėtai, aiškiai ir yra pasirengęs padėti.
Darbo formos: individualus, grupinis ir savarankiškas darbas, kūrybinės veiklos, pristatymai, analizė, demonstravimas ir kt.
Tikslas - ugdyti mokymo dalyvių lietuvių kalbos komunikacinę kompetenciją siekiant atitikti A1 kalbos mokėjimo lygį.
Uždaviniai:
• gebėti elementariai bendrauti lietuvių kalba įprastose, numatomose kasdienio gyvenimo situacijose;
• išsiugdyti elementarius gebėjimus gauti ir perteikti informaciją, suprati ir reikšti mintis, jausmus;
• išsiugdyti poreikį nuolat tobulinti savo kalbinius gebėjimus;
• pažinti ir suvokti lietuvių kalbą kaip tautos kultūros gebėjimus;
• pagal išgales domėtis šiuolaikiniu visuomeniniu kultūriniu Lietuvos gyvenimu.

Programos reikalavimai

Ukrainos piliečiai gyvenantys Lietuvoje
Daugiau apie programą

Programos teikėjas

Kelmės švietimo pagalbos tarnyba

Programos teikėjo savivaldybė

Kelmės r. sav.

Programos teikėjo adresas

Kelmė, Vytauto Didžiojo g. 110

Programos panašiais pavadinimais

Renginiai

Vykdymo adresas:

Vytauto Didžiojo g. 110, 86140, Kelmė

Renginio pradžia: 2022-05-20 15:00
Renginio pabaiga: 2024-05-24 17:00
Renginio tipas: Kursas
Vykdančioji institucija: Kelmės švietimo pagalbos tarnyba
Renginio svetainės adresas: https://www.semiplius.lt/
Renginio koordinatoriaus el. paštas: info@kelmespt.lt