Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Skaitmeninė infrastruktūra: galimybės ir įgyvendinimas

Programos tipas pagal amžių

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos

Programos tipas pagal profesiją

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos

Tikslinė grupė

Mokyklų bendruomenės, komandos

Programos kontaktinė trukmė

24

Programos savarankiško ugdymo trumė

20

Programos įregistravimo data

2021-12-13

Programos teikėjas

Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centras
Daugiau apie programą

Programos panašiais pavadinimais

Renginiai

Nėra duomenų

Programos reikalavimai

Turėti pedagoginio darbo patirties.

Programos aprašymas

Švietimo institucijos turi reikiamas kompetencijas ir yra įsidiegusios procesus, skirtus veiksmingai nustatyti, parinkti ir visais organizacijos lygmenimis taikyti įvairias skaitmenines mokymosi technologijas, atitinkančias jos veiklos mastą ir poreikius.
Skaitmeninės technologijos įvairiausiais būdais praturtina mokymąsi ir teikia naujų mokymosi galimybių, atveria duris į informacijos ir išteklių lobyną, tačiau skaitmeninių technologijų pažanga naujų uždavinių kelia ir Europos (tame tarpe ir Lietuvos) moksleiviams, studentams bei pedagogams. Skaitmeninės technologijos, kaip ir anksčiau įvykę dideli technologiniai proveržiai, keičia žmonių gyvenimą, jų bendravimo, mokymosi ir darbo būdus.
Tiesiogiai mokiniams ar studentams ir mokytojams skirtos paslaugos turi veikti be jokių trikdžių. Tam reikia, kad esminė infrastruktūra ir paslaugos (tinklai, portalai, Wi-Fi, debesija) būtų visuotinai prieinamos.
Pagal DigCompOrg, skaitmeninę infrastruktūrą sudaro 10 deskriptorių:
1. Įdiegta priimtino naudojimo politika.
2. Į skaitmenines technologijas investuojama remiantis pedagoginėmis ir techninėmis
ekspertinėmis žiniomis.
3. Skaitmeninės mokymosi technologijos leidžia mokytis bet kur ir bet kada.
4. Skatinamas atsinešk savo įrenginį (angl. BYOD) principas.
5. Mažinama nelygybės rizika ir siekiama skaitmeninės įtraukties.
6. Teikiama techninė pagalba ir pagalba vartotojui.
7. Pagalbinės technologijos padeda tenkinti specialiuosius poreikius.
8. Įdiegtos priemonės privatumui, konfidencialumui ir saugumui užtikrinti.
9. Akivaizdžiai veiksmingai planuojami viešieji pirkimai.
10. Įdiegtas IRT pamatinės infrastruktūros ir paslaugų užtikrinimo veiksmų planas.
Mokymosi ribos gali būti praplečiamos, nes mokymosi ištekliai ir turinys gali būti pasiekiama bet kuriuo metu ir bet kurioje vietoje. Tačiau mokymosi turinys negali būti statinis. Vis dažniau yra naudojamos vaizdo transliacijos ar vaizdo konferencijos – kviečiami išorės pranešėjai ar konkrečios klasės ekspertai. Todėl atsiranda poreikis turėtų spartųjį interneto ryšį dėl pralaidumo reikalaujančių programų.
Švietimo institucijos įsidiegusios įvairias skaitmenines mokymosi technologijas, priemones, taikomąsias programas, turinį ir paslaugas, turi imtis reikiamų žingsnių, siekiant užtikrinti, kad visa tai bet kur ir bet kada (pavyzdžiui, formalioje ir neformalioje aplinkoje, įskaitant individualų naudojimą) būtų prieinama darbuotojams ir mokiniams ar studentams. Svarbu žinoti būdus, kaip tai pasiekti.
Programa skirta pradinio, pagrindinio, vidurinio ir profesinio ugdymo mokytojams.