Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Skaitmeninio raštingumo problemų sprendimas siekiant profesinio tobulėjimo ir ugdymo kokybės gerinimo

Programos tipas pagal amžių

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos

Programos tipas pagal profesiją

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos

Tikslinė grupė

Mokyklų bendruomenės, komandos

Programos kontaktinė trukmė

20

Programos savarankiško ugdymo trumė

34

Programos įregistravimo data

2021-12-13

Programos teikėjas

Palangos švietimo pagalbos tarnyba
Daugiau apie programą

Programos panašiais pavadinimais

Renginiai

Nėra duomenų

Programos reikalavimai

Programa skirta bendrojo ugdymo įstaigų mokytojams ir administracijai, institucijų, vykdančių priešmokyklinio ir ikimokyklinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, vadovams ir darbuotojams, švietimo skyrių, švietimo centrų komandoms.

Programos aprašymas

Skaitmeninė technologinė industrija nuolat kuria naujus vaidmenis. Esant tokiai technologijų evoliucijai mokyklos bendruomenėms tenka nemažas iššūkis – permąstyti savo skaitmeninio raštingumo įgūdžius, kurie tampa neatsiejami šiandieninėje tiek profesinėje, tiek asmeninėje sferose. Skaitmeniškai išprusęs žmogus turi gebėti ne tik ieškoti informacijos, ją rūšiuoti, vertinti, bet ir kurti skaitmeninį turinį, jį naudoti siekiant asmeninių ir profesinių tikslų. Mokyklų bendruomenės turi gebėti tobulinti ir pertvarkyti savo veiklą taip, kad galėtų sėkmingai įgyvendinti pagrindinę ugdymų įstaigos misiją – teikti kokybišką išsilavinimą esant besikeičiančioms gyvenimo situacijoms. Vienas iš skaitmeninių technologijų iššūkių – hibridinis mokymas. Jo tikslas – suderinti kontaktinį ir nuotolinį ugdymą, kai dalis mokinių mokosi klasėje, o dalis – jungiasi prie pamokos nuotoliniu būdu. Tam mokytojai turi tobulinti skaitmeninio komunikavimo, saugumo, informacijos valdymo, skaitmeninio turinio kūrimo, skaitmeninio ugdymo kompetencijas.
Šios programos tikslas – tobulinti bendrojo lavinimo institucijų (kitų įstaigų) darbuotojų kompetenciją skaitmeninio raštingumo problemų sprendimo srityje.
Programa plėtoja klausytojo skaitmenines-technologines ir profesines kompetencijas. Šios kvalifikacijos tobulinimo programos dalyviai, baigę programą, gebės vykdyti hibridinį ugdymą, valdyti informaciją, komunikuoti, saugoti savo ir kitų asmenų privatumą skaitmeninėje erdvėje, parengti įvairių formatų skaitmeninį turinį, spręsti skaitmeninio raštingumo problemas, naudotis Office 365 programų paketo programomis, bus pasirengę kokybiškai organizuoti profesinį darbą ir mokinių hibridinį ugdymą.