Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Mokymosi proceso administravimas virtualioje mokymosi aplinkoje Moodle

Programos tipas pagal amžių

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos

Programos tipas pagal profesiją

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos

Tikslinė grupė

Mokyklų vadovai, jų pavaduotojai ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai

Programos kontaktinė trukmė

24

Programos savarankiško ugdymo trumė

16

Programos įregistravimo data

2021-12-13

Programos teikėjas

Kaišiadorių švietimo ir sporto centras
Daugiau apie programą

Programos panašiais pavadinimais

Renginiai

Nėra duomenų

Programos reikalavimai

Pradinis IKT raštingumas, pedagoginio darbo bendrojo ugdymo mokykloje patirtis.

Programos aprašymas

Kvalifikacijos tobulinimo programa „Mokymosi proceso administravimas virtualioje mokymosi aplinkoje Moodle“ aktuali, nes mokymų įstaigų administracija, skyrių vedėjai, būtų pasirengę tinkamai diegti ir taikyti nuotolinį, mišrųjį, hibridinį mokymą, naujus mokymo metodus. Tam gali pasitarnauti skaitmeninė aplinka Moodle, kurią praktiškai dalyviai išbandys seminaro metu. Taip pat bus aptariami taikymo ugdyme scenarijai bei pristatomi ir aptariami mokymo metodai, tinkami mokantis nuotoliniu būdu. Programa sukonstruota taip, kad atsakingi už VMA administravimą susipažintų su inovatyvių sprendimų taikymu, skaitmeniniu turiniu, virtualiojo ir e. mokymosi sampratomis bei šių dienų tendencijomis Lietuvoje, įvertintų savo, besimokančiųjų bei švietimo institucijos poreikius. Taip pat, bus supažindinama su skaitmeninio mokymosi turinio kūrimu, taikymu bei mokymosi proceso projektavimu skaitmeninėje aplinkoje, ypatingą dėmesį skiriant praktiniam darbui: kaip numatyti ir taikyti mokymosi scenarijus, nuo ko pradėti, kaip atlikti mokymo proceso stebėjimą, įsivertinimo ir vertinimo priemones, kaip organizuoti aktyvų mokymąsi skaitmeninėje mokymosi aplinkoje.Programą sudaro 4 moduliai.