Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Skaitmeninės pamokos šiandien ir rytoj

Programos tipas pagal amžių

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos

Programos tipas pagal profesiją

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos

Tikslinė grupė

Mokyklų bendruomenės, komandos

Programos kontaktinė trukmė

20

Programos savarankiško ugdymo trumė

20

Programos įregistravimo data

2021-11-24

Programos teikėjas

Kaišiadorių švietimo ir sporto centras
Daugiau apie programą

Programos panašiais pavadinimais

Renginiai

Nėra duomenų

Programos reikalavimai

Mokėti naudotis kompiuteriu, skaitmeninio raštingumo pradžiamokslis.

Programos aprašymas

Programa skirta mokytojams, turintiems kompiuterinio raštingumo pagrindus. Ji tobulina dalyvių informacijos valdymo, komunikavimo, skaitmeninio turinio kūrimo, saugumo, skaitmeninio mokymo ir mokymosi kompetenciją. Didelis dėmesys programoje skiriamas mokytojų tarpusavio bendravimui elektroninėje erdvėje, „Debesų kompiuterijos“ taikymui, IKT įrankių taikymo ugdymo procese asmeninės patirties refleksijai. Svarbu yra planuoti skaitmeninį mokymąsi atsižvelgiant į siekiamus rezultatus ir skirtingus mokymosi metodus bei skaitmeninės mokymosi aplinkos teikiamas galimybes. Mokymąsi reikalinga organizuoti atsižvelgiant į pasikeitusius besimokančiųjų poreikius ir technologijų plėtrą, pasirinkti ir taikyti bendradarbiavimo strategijas pasitelkiant skaitmenines technologijas, parinkti įrankius ir priemones savivaldaus mokymosi gebėjimams ir įgūdžiams formuotis.