Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

PLAY MATH: Edukaciniai žaidimai ir simuliacijos

Programos tipas pagal amžių

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos

Programos tipas pagal profesiją

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos

Tikslinė grupė

Mokytojai, dirbantys pagal bendrojo ugdymo programas

Programos kontaktinė trukmė

24

Programos savarankiško ugdymo trumė

16

Programos įregistravimo data

2021-11-22

Programos teikėjas

Kauno rajono švietimo centras
Daugiau apie programą

Programos panašiais pavadinimais

Renginiai

Nėra duomenų

Programos reikalavimai

3 metų pedagoginio darbo patirtis.

Programos aprašymas

„PLAY MATH“ remiasi, šiuolaikišką požiūrį į mokymąsi atliepiančiomis, patyriminio ir sužaidybinto mokymosi teorijomis, akcentuojančiomis aktyvų, įtraukų, besimokančiojo poreikius ir gebėjimus atitinkantį, turiningą ugdymo procesą.
„PLAY MATH“ susideda iš kompleksinių žaidimų ir teatrinių simuliacijų, kuriems išspręsti reikia žinoti ir gebėti panaudoti matematikos programos turinį. 17-oje matematinių žaidimų ir teatrinių simuliacijų yra integruoti daugiau nei 100 matematikos uždavinių iš matematikos testų. Kurie apima visas pradinių klasių matematikos programos veiklos sritis (skaičiai ir skaičiavimai; reiškiniai, lygtys ir nelygybės; geometrija, matai ir matavimai; statistika; komunikavimas ir bendrosios problemų sprendimo strategijos), reikalingus kognityvinius gebėjimus (matematinės žinios ir supratimas; matematikos taikymas ir aukštesniojo lygio matematiniai gebėjimai), bei visus pasiekimų lygius. Žaidžiant šiuos žaidimus atsiskleidžia tai, ką mokiniai moka, ir diagnozuojamos esmines pasiekimų spragos.
Tai inovatyvus, šiuolaikinio pasaulio iššūkius atitinkantis, ne tik matematinius gebėjimus, bet ir kūrybinio mąstymo įpročius (vaizduotę, smalsumą, atkaklumą, nuoseklią praktiką, ir bendradarbiavimą) aktyvuojantis ir lavinantis edukacinis užsiėmimas.
Programos tikslas: skatinti mokytojus mokiniuose ugdyti kognityvinius gebėjimus, lavinti mokinių strateginį, analitinį, kritinį, loginį ir divergentinį mąstymą.