Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

„Informacinių komunikacinių technologijų įgūdžių tobulinimas“

Programos tipas pagal amžių

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos

Programos tipas pagal profesiją

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos

Tikslinė grupė

Mokyklų bendruomenės, komandos

Programos kontaktinė trukmė

30

Programos savarankiško ugdymo trumė

10

Programos įregistravimo data

2021-11-19

Programos išregistravimo data

2023-01-09

Programos išregistravimo priežastis

Programos teikėjo prašymu

Programos teikėjas

Kelmės švietimo pagalbos tarnyba
Daugiau apie programą

Programos panašiais pavadinimais

Renginiai

Nėra duomenų

Programos reikalavimai

Minimalios kompiuterinio raštingumo žinios

Programos aprašymas

Šiandien informacinės komunikacinės technologijos (toliau – IKT) vis labiau įtakoja mokymo ir mokymosi metodus, daro įtaką ne tik mokymo turiniui, bet ir visam ugdymo procesui. IKT intensyviai skverbiasi į mokymo(si) aplinką kaip viena iš svarbių ugdymo priemonių, leidžianti didinti ugdymo efektyvumą, naudotis naujausiais ištekliais visame ugdymo procese. Taip pat IKT padeda sukurti naują, informacijos šaltinių ir bendravimo priemonių įvairove praturtintą, mokymosi aplinką, kurioje lengviau ugdyti kritinio mąstymo įgūdžius, integruoti įvairių sričių temas, taikyti aktyvius mokymo metodus, išryškinti ir lavinti individualius vaiko gebėjimus, mokyti dirbti savarankiškai ir grupėje.
IKT taikymas pamokoje leidžia į ugdymo procesą integruoti įvairius mokomuosius dalykus – tai tarsi integracinė ašis mokant matematikos, pasaulio pažinimo, lietuvių kalbos, dailės ir kitų dalykų. Reikėtų nepamiršti ir mobiliųjų technologijų. Beveik kiekvienas mokytojas šiandien turi išmanųjį telefoną, kuris taip pat gali tapti puikia mokymosi priemone.
Programa skirta mokytojams, kurių kompiuterinio raštingumo ir naudojimosi internetu žinios yra silpnesnės ar pamištos, bei kurie nori pagilinti informacinių technologijų naudojimo įgūdžius. Programoje daug dėmesio skiriama gebėjimų naudotis skaičiuokle, pateikčių rengimo programai, interneto paslaugom ugdymui. Siekiama mokinti ir priminti naudojimosi internete informacija ir ugdymo ištekliais iš įvairių sričių įskaitant: debesų naudojimą; dokumentų bendrinimą ir redagavimą; vaizdo pamokų kūrimą ir pateikimą; filmuotos medžiagos montavimą; mobiliųjų įrenginių naudojimą ir pan.
Programos trukmė – 40 valandų. (14 val. teorinių, 16 val. praktinio darbo ir 10 savarankiško mokymosi valandos) Programa skirta įvairių dalykų mokytojams. Programos dalyviai, išklausę teorinę dalį ir atlikę praktines užduotis, tobulins mokytojo profesinę informacinių technologijų naudojimo kompetenciją.
Tikslas:
Atnaujinti informacinių komunikacinių technologijų žinias ir suteikti naujų idėjų mokytojo veiklai.
Uždaviniai:
• išnagrinėti „debesų“ technologijų esmę, modelius ir paslaugas, kuriomis galėtų naudotis mokytojai;
• apžvelgti Teams programoje pamokų planavimo galimybes, užduočių kūrimą bei redagavimą;
• apžvelgti Microsoft Word dokumentų bendrinimą ir redagavimą;
• pakartoti Microsoft Power Point programos naudojimą pamokose;
• prisiminti ir panagrinėti Excel programoje dažniausia naudojamas formules ir funkcijas;
• aptarti inovatyvias mokymosi priemonės palengvinančios darbą pamokoje.