Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Skaitmeniniai įrankiai ir aplinkos šiuolaikiniam ugdymui/si

Programos tipas pagal amžių

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos

Programos tipas pagal profesiją

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos

Tikslinė grupė

Mokytojai, dirbantys pagal bendrojo ugdymo programas

Programos kontaktinė trukmė

30

Programos savarankiško ugdymo trumė

10

Programos įregistravimo data

2021-11-10

Programos teikėjas

Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras
Daugiau apie programą

Programos panašiais pavadinimais

Renginiai

Nėra duomenų

Programos reikalavimai

Reikalavimai dalyviams nekeliami.

Programos aprašymas

Virtualios aplinkos ir skaitmeniniai įrankiai tampa neišvengiama ugdymo/si proceso dalimi. Tikslingas skaitmeninių technologijų panaudojimas įgalina kurti naujas mokymos/si erdves, kuriose galima taikyti inovatyvius aktyvaus mokymo/si metodus, mokyti dirbti savivaldžiai, porose ar grupėse, vertinti/įsivertinti daromą ugdymo/si pažangą bei didinti ugdymo/si proceso kokybę.
Atsižvelgiant į šiuolaikines ugdymo/si proceso organizavimo galimybes mokytojams tenka priimti naujus iššūkius – tobulinti asmenines, dalykines ir skaitmenines kompetencijas - taikyti įvairias virtualias interaktyvias aplinkas, naujus skaitmeninius įrankius savo darbe siekiant paveikaus mokymosi proceso.
Mokymų dalyviai turės galimybę susipažinti ir išbandyti mokymuisi skirtas virtualias aplinkas, grafinio dizaino, vizualizavimo, vaizdo pamokų kūrimo, informacijos pateikimo, bendradarbiavimo, vertinimo/įsivertinimo įrankius ir priemones apklausoms bei refleksijai vykdyti.
Mokymų dalyviai patobulins skaitmenines kompetencijas.