Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Praktinės interaktyviųjų mokymo priemonių panaudojimo galimybės

Programos tipas pagal amžių

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos

Programos tipas pagal profesiją

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos

Tikslinė grupė

Mokytojai, dirbantys pagal bendrojo ugdymo programas

Programos kontaktinė trukmė

26

Programos savarankiško ugdymo trumė

14

Programos įregistravimo data

2021-11-08

Programos teikėjas

Klaipėdos rajono švietimo centras
Daugiau apie programą

Programos panašiais pavadinimais

Renginiai

Nėra duomenų

Programos reikalavimai

Specialių reikalavimų programos dalyviams nėra.

Programos aprašymas

Gebėjimas naudoti, kurti ir valdyti IKT šiame skaitmeniniame amžiuje yra tiek pat svarbus, kaip anksčiau gebėjimas skaityti, rašyti ir skaičiuoti. Švietimo ekspertai įžvelgia mokytojų ir mokinių poreikį ne tik naudotis kompiuterių programomis įvairiose veiklose, bet ir mokėti kurti skaitmeninį turinį. Dėl IKT srityje vykstančių esminių pokyčių spartėja jų integracija ir taikymas ugdymo procese. Šios ir kitos naujovės sąlygoja vis platesnį IKT taikymą, leidžia informaciją perteikti vaizdais ir animacija, kas spartina suvokimą. Šie pokyčiai verčia tobulinti ir keisti ugdymo procesą.
Dėl nepakankamos pedagogų patirties naudoti skaitmenines priemones ir įrenginius, dauguma pedagogų neaktyviai su jomis dirba ir nepilnai patenkina vis didėjančius mokinių poreikius. Todėl nepakankamai išnaudojami mokyklos IKT ištekliai.
IKT priemonių „prisijaukinimas“ padės pasiekti geresnių mokymo(si) rezultatų ir stiprins mokytojo savivertę bei dalykines kompetencijas.