Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

„Skaitmeninių įrankių, priemonių ir aplinkų panaudojimas ugdymo procese“

Programos tipas pagal amžių

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos

Programos tipas pagal profesiją

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos

Tikslinė grupė

Mokyklų bendruomenės, komandos

Programos kontaktinė trukmė

61,5

Programos savarankiško ugdymo trumė

24,5

Programos įregistravimo data

2021-11-03

Programos teikėjas

Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnyba
Daugiau apie programą

Programos panašiais pavadinimais

Renginiai

Nėra duomenų

Programos reikalavimai

Kompetencija(-os) – gebėjimas dirbti kompiuteriu. Praktinės veiklos patirtis nebūtina.

Programos aprašymas

Programos tikslas – plėtoti pedagogų skaitmeninio raštingumo kompetencijas, supažindinant su įvairiomis skaitmeninėmis priemonėmis ir įrankiais.
Programos uždaviniai
1. Pristatyti ir aptarti skaitmeninio raštingumo kompetencijas.
2. Supažindinti, kaip tikslingai naudoti skaitmenines priemones, laikantis etikos principų (gerbiant ir saugant autorių teises), analizuoti ir vertinti priemonių tinkamumą ir patikimumą.
3. Tobulinti pedagogų gebėjimus naudoti skaitmeninius įrankius, priemones, aplinkas ir pan.
4. Supažindinti su įvairiais skaitmeniniais ištekliais, siekiant sukurti interaktyvias mokymosi priemones.
5. Ugdyti asmeninius bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius, mokytis aktyvaus mokymo(si) metodų.

I modulis Skaitmeninio raštingumo kompetencijų svarba ir aktualumas.
II modulis Etiškas skaitmeninių priemonių naudojimas ir dalijimasis.
III modulis Virtualių mokymosi aplinkų panaudojimas ugdymo procese:
- Moodle – virtualios mokymosi aplinkos pritaikymas ugdomajai veiklai;
- Microsoft Office 365 ir Teams galimybės nuotoliniam ugdymui;
- Zoom programos naudojimas, jos galimybės ugdymo procese;
- G Suite for Education galimybės ir pritaikomumas nuotoliniam mokymui.
IV modulis Skaitmeninio turinio kūrimo galimybės internete:
- Maketavimo galimybės internete;
- Skaitmeninių nuotraukų redagavimas ir dalijimosi galimybės;
- Video kūrimo galimybės internete;
- Interaktyvių programėlių naudojimas užduočių kūrimui.
V modulis Dokumentų rengimo ir pritaikymo galimybės internete:
- Dokumentų rengimas ir dalijimasis internete;
- Interaktyvių pristatymo rengimo galimybės;
- Skaičiuoklės pritaikomumas ugdymo procese.
VI modulis Saugaus ir atsakingo interneto naudojimo svarba ir galimybės:
- Atsakingas ir patogus viešųjų paslaugų naudojimas;
- Saugios ir įdomios laisvalaikio galimybės internete;
- Saugaus ir atsakingo naudojimosi internetu aspektai.