Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Hibridinio ugdymo priemonės „Swivl“ taikymas bendrojo ugdymo mokyklose

Programos tipas pagal amžių

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos

Programos tipas pagal profesiją

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos

Tikslinė grupė

Mokyklų bendruomenės, komandos

Programos kontaktinė trukmė

8

Programos savarankiško ugdymo trumė

32

Programos įregistravimo data

2021-10-29

Programos teikėjas

Panevėžio rajono švietimo centras
Daugiau apie programą

Programos panašiais pavadinimais

Renginiai

Nėra duomenų

Programos reikalavimai

IT žinios bei patirtis

Programos aprašymas

Nuo 2020 m. kovo mėn. dėl karantino Lietuvos mokyklose organizuojamas ne tik kasdienis, bet ir nuotolinis mokymas / ugdymas. Kilusi pandemija privertė mokytojus ir kitus švietimo bendruomenės narius susipažinti su daugeliu naujų išmaniųjų technologijų, kurios padėjo organizuoti ugdymą nuotoliniu būdu. Organizuota daug renginių, mokymų, parengta įvairios medžiagos, rekomendacijų mokytojams, bet svarbiausia tai, jog mokytojai sukaupė didelę nuotolinio mokymo patirtį, kurią gali panaudoti organizuojant hibridinį mokymą – tiesiogiai taikant informacines technologijas (IT) kasdienio mokymo procese.
Hibridinis mokymas – mokymo proceso organizavimo būdas, kai lygiagrečiai derinami nuotolinis ir kasdienis (kontaktinis) mokymo būdai. Hibridinio mokymo metu dalis mokinių mokosi klasėje kasdieniu (kontaktiniu) būdu, o dalis tuo pačiu metu jungiasi prie pamokos iš išorės / namų ir mokosi nuotoliniu būdu, naudodamiesi technologijomis.
Hibridinis mokymas – tai naujas mokymo būdas gana sudėtingas mokytojui: reikalinga papildoma infrastruktūra, kyla papildomų organizacinių iššūkių. 2020 m. vasarą Nacionalinės švietimo agentūros parengtame Nuotolinio mokymo(si) / ugdymo(si) vadove teigiama, kad hibridinis mokymas išliks ateityje. Hibridinio mokymo sėkmę skatina ir technologijų plėtra. Tikimasi hibridinio ugdymo efektyvaus naudojimo bendrojo ugdymo mokyklose, siekiant kuo geresnio ugdymo medžiagos perteikimo (course delivery) ir geresnių mokinių rezultatų (NŠA, 2021).
2021 m. vasarą papildytame Nuotolinio mokymo(si) / ugdymo(si) vadove, atsižvelgiant į
J. Spencer (2020) ir kitų mokslininkų pateiktus siūlymus, aprašomi įvairūs hibridinio mokymo scenarijai, pateikiamos rekomendacijos. Tačiau sėkmingam jų įgyvendinimui reikalinga šiuolaikiška techninė įranga ir profesionalus jos naudojimas.
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 2020 m. atlikta bendrojo ugdymo mokyklų apklausa „Mokyklų skaitmeninės kompetencijos būklė“ rodo, kad dauguma mokytojų savo skaitmenines kompetencijas vertina gerai ar labai gerai, naudoja virtualias mokymo(si) aplinkas (toliau – VMA), skaitmeninį turinį, geba organizuoti ugdymą nuotoliniu būdu. Tam, kad sėkmingai būtų taikomas hibridinis mokymas, reikalinga šiuolaikiška techninė įranga ir pagalba mokytojams ją profesionaliai įvaldyti.
Vienas iš šiuolaikinių mokytojo pagalbininkų hibridinio mokymo procese gali būti mobilusis robotas „Swivl“. Tai įrenginys, neatitraukiantis mokinių dėmesio pamokų metu ir automatiškai fiksuojantis mokytojo judėjimo trajektoriją klasėje, kartu filmuojantis pamokos eigą mokymosi aplinkoje. Mokytojas savo įrašais gali dalytis viešai arba su atskirai pasirinktais naudotojais. Taip mokymosi procesas peržengia mokyklos sienas ir yra pasiekiamas iš bet kurios pasaulio vietos.
Ši 40 val. kvalifikacijos tobulinimo programa yra skirta supažindinti mokytojus su naujoviška vaizdo fiksavimo sistema „Swivl“ ir jos panaudojimo organizuojant hibridinį ugdymą galimybėmis. Programos 8 val. skirtos susipažinti su įrenginio galimybėmis ir 32 val. savarankiško darbo ir refleksijos, skirtos praktinių darbo su sistema gebėjimų ugdymui.
Šios programos tikslas yra padėti bendrojo ugdymo mokyklų mokytojams išmokti naudotis naujausiomis technikos priemonėmis, galinčiomis užtikrinti kokybišką hibridinį ugdymą.