Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Hibridinio mokymo ir mokymosi principai, scenarijai ir technologijos

Programos tipas pagal amžių

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos

Programos tipas pagal profesiją

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos

Tikslinė grupė

Nėra duomenų

Programos kontaktinė trukmė

15

Programos savarankiško ugdymo trumė

25

Programos įregistravimo data

2021-10-28

Programos teikėjas

Kauno technologijos universitetas
Daugiau apie programą

Programos panašiais pavadinimais

Renginiai

Nėra duomenų

Programos reikalavimai

Nėra duomenų

Programos aprašymas

Programa aktuali atsižvelgiant į hibridinio mokymo ir mokymosi konteksto naujumą. Dalyviai gilins supratimą,kokie yra hibridinio mokymo ir mokymosi organizavimo principai, scenarijai; tobulins gebėjimus valdyti savo ir mokinių dėmesį, kurs grupinio darbo, virtualiųjų aplinkų, įrangos taikymo hibridinio ugdymo sąlygomis sprendinius. Programa skiriama tobulinti skaitmeninių išteklių, mokymo ir mokymosi, aktyvaus mokinių įtraukimo, profesinio bendradarbiavimo kompetencijas pagal DigCompEdu modelį.