Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

„Mokymosi aplinkų kūrimas naudojant IKT tarptautiniame eTwinning projekte „Tarpkultūrinės komunikacijos įgūdžių tobulinimas ir jų integravimas užsienio kalbų ir kitų dalykų pamokose“

Programos tipas pagal amžių

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos

Programos tipas pagal profesiją

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos

Tikslinė grupė

Mokyklų bendruomenės, komandos

Programos kontaktinė trukmė

24

Programos savarankiško ugdymo trumė

16

Programos įregistravimo data

2021-10-01

Programos teikėjas

Kauno švietimo inovacijų centras
Daugiau apie programą

Programos panašiais pavadinimais

Renginiai

Nėra duomenų

Programos reikalavimai

Programos dalyviai turi bent vieną vadybinę, didaktinę arba specialiąją kompetenciją.

Programos aprašymas

Tikslas – tobulinti mokytojų įgūdžius vykdant projektinę veiklą tarptautiniame lygmenyje eTwinning platformoje. Mokytis kurti bei modeliuoti turtingas mokymosi aplinkas naudojant nemokamas šiuolaikines inovatyvias IKT programas ir įrankius. Seminarų temos:
„Turtingų mokymosi aplinkų kūrimas naudojant IKT tarptautiniame etwinning projekte „Tarpkultūrinės komunikacijos įgūdžių tobulinimas ir jų integravimas anglų ir kitų dalykų pamokose“.
„Grafinės informacijos apdorojimo programų taikymas tarptautiniame etwinning projekte „Tarpkultūrinės komunikacijos įgūdžių tobulinimas ir jų integravimas anglų ir kitų dalykų pamokose“.
„Turinio vizualizacija ir pateikimo dizainas tarptautiniame etwinning projekte „Tarpkultūrinės komunikacijos įgūdžių tobulinimas ir jų integravimas anglų ir kitų dalykų pamokose“.