Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Virtualios mokymo aplinkos Google Classroom taikymas ugdymo procese

Programos tipas pagal amžių

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos

Programos tipas pagal profesiją

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos

Tikslinė grupė

Nėra duomenų

Programos kontaktinė trukmė

12

Programos savarankiško ugdymo trumė

28

Programos įregistravimo data

2021-09-30

Programos išregistravimo data

2022-12-01

Programos išregistravimo priežastis

Programos teikėjo prašymu

Programos teikėjas

Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnyba
Daugiau apie programą

Programos panašiais pavadinimais

Renginiai

Nėra duomenų

Programos reikalavimai

internetas, kompiuteris skaitmeninio raštingumo žinios

Programos aprašymas

Programa aktuali ir reikalinga, nes šiandienos iššūkiai verčia mokyklas rinktis nuotoliniam ugdymui naudoti skirtas mokymo (si) platformas.
Mokyklos, norinčios pradėti nuotolinį mokymą, turi įsivertinti esamas galimybes ir priimti sprendimą dėl vieningos mokymosi aplinkos naudojimo ugdymo procese. Būtina užtikrinti aktualių ir tinkamų nuotolinio mokymosi programų, kursų ir mokymosi medžiagos teikimą.
Googl Suite for Education apima visus plačiai naudojamus instrumentus nuo (Gmail, Docs, Slides, Sheets, Forms) bei specialiai švietimui pritaikytą „Classroom“ ir komunikacijos platformą „Hangouts”. „Classroom” yra naujas „Google Apps for Education“ įrankis, kurį naudodami pedagogai gali greitai kurti ir planuoti užduotis, pateikti įvertinimus ir efektyviai bendrauti su mokiniais bei kolegomis.
Mokiniai taip pat gali naudoti „Classroom“ teikiamomis galimybėmis: atlikti užduotis „Google“ diske, jas užbaigti bei pateikti ir tiesiogiai bendrauti su mokytojais bei su kitais mokiniais.
Baigę mokymo programą mokytojai patobulins asmeninio tobulėjimo ir mokėjimo mokytis, naujų technologijų ir informacijos valdymo, profesinės komunikacijos kompetencijas bei gebės:
• valdyti asmeninės (gmail.com) ir mokyklos paskyras;
• susikurti virtualią klasę, prie jos prijungti mokinius;
• keisti virtualios klasės nustatymus, vertinimo sistemą;
• kopijuoti, archyvuoti virtualią klasę;
• teikti mokiniams informaciją pagal dalykus, tematikas, datas;
• pateikti užduotis pagal tvarkaraštį;
• parengti mokymosi medžiagą su Google Docs, Jamboard, Forms;
• naudoti matematinius simbolius mokymosi medžiagoje ir kontroliniuose darbuose;
• parengti automatinio vertinimo kontrolinius darbus;
• importuoti kontrolinių darbų/kitų užduočių įvertinimą;
• vertinti atliktas užduotis;
• generuoti įvertinimų lentelę;
• pridėti ir naudotis jau žinomomis internetinėmis platformomis.