Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Skaitmeninių mokytojo kompetencijų tobulinimas naudojant Google for Education įrankius

Programos tipas pagal amžių

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos

Programos tipas pagal profesiją

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos

Tikslinė grupė

Nėra duomenų

Programos kontaktinė trukmė

12

Programos savarankiško ugdymo trumė

28

Programos įregistravimo data

2021-09-29

Programos teikėjas

Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnyba
Daugiau apie programą

Programos panašiais pavadinimais

Renginiai

Nėra duomenų

Programos reikalavimai

Pedagoginis išsilavinimas

Programos aprašymas

Mokyklos pradėdamos nuotolinį mokymą, priėmė sprendimus dėl mokymosi aplinkos naudojimo. Programa siūlo pasirinkusioms mokyklų bendruomenės nuotolinio mokymo(si) platformą Google for Education praktinius mokymus.
Sparčiai tobulėjant edukacinėms technologijoms, atsiranda naujų, žaismingų ir įdomių IKT įrankių, kurie padeda lengviau ir paprasčiau organizuoti įdomias mokymo ir mokymosi veiklas. Tam, kad efektyviai ir tikslingai naudotų IKT pamokoje, mokytojai susipažins su įvairiais G Suite for Education įrankiais ir dviem skaitmeninių įgūdžių ugdymo metodais: skaitmeninių istorijų kūrimo (Storybird, Storyjumper) ir paieškos metodu (angl. Webquest). Google for Education apima visus plačiai naudojamus instrumentus nuo (Gmail, Docs, Slides, Sheets, Forms) bei specialiai švietimui pritaikytą „Classroom“ ir komunikacijos platformą „Hangouts”. Paieškos metodas (angl. Webquest) - specialus probleminių užduočių pamokų formatas, paremtas interneto ištekliais. Paskutinėje programos dalyje dalyviai gilins žinias apie mokinių veiklos vertinimą naudojant IKT.
Baigę mokymo programą mokytojai, pedagogai patobulins asmeninio tobulėjimo ir mokėjimo mokytis; naujų technologijų ir informacijos valdymo; profesinės komunikacijos kompetencijas. Gebės:
• valdyti asmeninės (gmail.com) ir mokyklos paskyras;
• susikurti virtualią klasę, prijungti mokinius, pavaduojančius mokytojus;
• keisti virtualios klasės nustatymus, vertinimo sistemą;
• kopijuoti, archyvuoti virtualią klasę;
• organizuoti informaciją pagal dalykus, tematikas, datas;
• pateikti užduotis pagal tvarkaraštį;
• parengti mokymosi medžiagą su Google Docs, Jamboard, Forms;
• naudoti matematinius simbolius mokymosi medžiagoje ir testuose;
• parengti automatinio vertinimo testus;
• importuoti testų įvertinimą;
• vertinti atliktas užduotis;
• generuoti įvertinimų lentelę.