Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

„Interaktyvių ugdymo(si) priemonių kūrimas ir taikymas“

Programos tipas pagal amžių

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos

Programos tipas pagal profesiją

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos

Tikslinė grupė

Mokytojai, dirbantys pagal bendrojo ugdymo programas

Programos kontaktinė trukmė

24

Programos savarankiško ugdymo trumė

16

Programos įregistravimo data

2021-09-29

Programos išregistravimo data

2024-01-24

Programos išregistravimo priežastis

Programos teikėjo prašymu

Programos teikėjas

Kauno švietimo inovacijų centras
Daugiau apie programą

Programos panašiais pavadinimais

Renginiai

Nėra duomenų

Programos reikalavimai

Informacinių technologijų naudojimo kompetencija.

Programos aprašymas

Ši programa padės pedagoginiams darbuotojams įgyti gebėjimų reikalingų sėkmingam interaktyvių ugdymo priemonių panaudojimui mokinių kompetencijų lavinimui, bei numatyti jų plėtojimą tolimesniuose kvalifikacijos kėlimo kursuose.
Programa „Interaktyvių ugdymo(si) priemonių kūrimas ir taikymas“ skirta visų kvalifikacinių kategorijų pedagoginiams darbuotojams, kurie turi galimybę mokinių kompetencijų lavinimui naudoti interaktyvias ugdymosi aplinkas, priemones. Programos mokymų trukmė – 40 val.
Mokymus sudaro 2 moduliai:
1. „Interaktyvių mokymo(si) priemonių kūrimas ir taikymas ugdymo procese“ 20 val. (12 kontaktinio ir 8 savarankiško darbo valandos);
2. „Interaktyvių į(si)vertinimo priemonių kūrimas ir taikymas ugdymo procese“ 20 val. (12 kontaktinio ir 8 savarankiško darbo valandos).
Sinchroninis darbas su programos dalyviais, kvalifikuotos konsultacijos, praktinės užduotys, skaitmeninė vizualizacija bei savarankiškas darbas padės programos dalyviams patobulinti skaitmeninio raštingumo ir mokymo(si) proceso valdymo kompetencijas.