Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Skaitmeninio raštingumo mokymas ir mokymasis: informacijos valdymas, komunikavimas ir skaitmeninio turinio kūrimas, raštingumo problemų sprendimas ir saugumas

Programos tipas pagal amžių

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos

Programos tipas pagal profesiją

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos

Tikslinė grupė

Nėra duomenų

Programos kontaktinė trukmė

16

Programos savarankiško ugdymo trumė

24

Programos įregistravimo data

2021-09-24

Programos teikėjas

Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnyba
Daugiau apie programą

Programos panašiais pavadinimais

Renginiai

Nėra duomenų

Programos reikalavimai

Nuotolinio ugdymo kompetencijos, pedagogas, internetas, kompiuteris

Programos aprašymas

Lietuvos pažangos strategijoje „Lietuva 2030“ pažymima, kad bendrojo lavinimo sistema turi būti orientuota į kūrybiškumo, pilietiškumo ir lyderystės ugdymą. Visose švietimo įstaigose siekiama įdiegti kūrybingumui, ieškojimams ir tobulėjimui atviras mokymosi programas ir kompetencijos vertinimo ir įsivertinimo sistemą. Taip pat siekiama užtikrinti veiksmingą mokymąsi visą gyvenimą, efektyvų informacinių technologijų galimybių pritaikymą, užtikrinantį dinamiškai visuomenei būtinų žinių bei gebėjimų įgijimą ir tobulinimą.
Nuolatinė švietimo ir informacinių technologijų pažanga mokymo procese skatina vis dažniau naudoti skaitmenines priemones ir pasitelkti išteklius esančius skaitmeninėje erdvėje. Šilutės jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centro mokytojai analizuodami ir reflektuodami informacinių technologijų taikymą savo praktinėje veikloje išskyrė srityse: skaitmeninis mokymas ir mokymasis, informacijos valdymas, saugumas, skaitmeninio raštingumo problemų sprendimas kuriose norima patobulinti kompetencijas bei gebėjimas organizuoti kokybišką ir įtraukų tiek nuotolinį, tiek tiesioginį ugdymą.