Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Anglų k. kursai suaugusiems (A2-B1)

Programos tipas pagal amžių

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos

Programos tipas pagal kryptį

Asmens bendrųjų gebėjimų tobulinimo programa

Programos tipas pagal profesiją

Kitų profesijų (ne pedagogų) suaugusiųjų švietimo tobulinimo programos

Tobulinama profesija

Nėra duomenų

Programos kontaktinė trukmė

40

Programos aprašymas

Anglų kalbos kursai suaugusiems (A2-B1) pereinamasis kursas, skirtas atnaujinti, tobulinti ir įtvirtinti turimas anglų k. žinias, išmokti taisyklingai vartoti kalbos struktūras, praplėsti bendrinį teminį ir funkcinį žodyną, išmokti laisviau komunikuoti anglų kalba, drąsiai išreiškiant savo požiūrį diskusijoje, gautas žinias pritaikyti bendraujant, įvairiose kasdieninėse situacijose, darbinėje veikloje, aptarnaujant klientus, skaitant, dirbant kompiuteriu, klausant radijo, žiūrint TV laidas, filmus. Programa sudaryta pasitelkiant Oxford universiteto parengtą priemonę „English File“ Pre-Intermediate, skirtą suaugusiųjų mokymui. Baigę programą dalyviai patobulins savo komunikavimo anglų k. kompetenciją, įgyti įgūdžiai padės įsitvirtinti šiandieninėje darbo rinkoje, sustiprins profesines kompetencijas ir suteiks platesnes galimybes savirealizacijai.
Darbo formos: kalbėjimas, skaitymas, klausymas, vertimas, savarankiškas darbas, darbas grupėse, porose.
Programos apimtis – 60 val. (14 val. teorijos, 26 val. praktikos, 20 val. savarankiško darbo).

Programos reikalavimai

Pradiniai komunikavimo anglų k. gebėjimai (A2)
Daugiau apie programą

Programos teikėjas

Molėtų r. švietimo pagalbos tarnyba

Programos teikėjo savivaldybė

Molėtų r. sav.

Programos teikėjo adresas

Molėtų r. sav. Molėtų m. P. Cvirkos g. 1

Programos panašiais pavadinimais

Renginiai

Nėra duomenų