Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

„Įvairios programavimo, konstravimo ir projektavimo priemonės informacinių technologijų mokytojams“

Programos tipas pagal amžių

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos

Programos tipas pagal profesiją

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos

Tikslinė grupė

Nėra duomenų

Programos kontaktinė trukmė

20

Programos savarankiško ugdymo trumė

20

Programos įregistravimo data

2021-09-01

Programos teikėjas

Kauno švietimo inovacijų centras
Daugiau apie programą

Programos panašiais pavadinimais

Renginiai

Nėra duomenų

Programos reikalavimai

Nėra duomenų

Programos aprašymas

Atsiliepiant į šių laikų tendencijas, norint sudominti mokinius programavimu, siekiama mokyti interaktyviai, taikant kompiuterines programas „Scratch“, „Micro:bit“ ir kitas.
Programa skirta pagrindinio, vidurinio ugdymo informacinių technologijų mokytojams. Programos dalyviai pasidalins informacinių technologijų mokymo patirtimi, plėtojant algoritminio mąstymo, analizės ir problemų sprendimo strategijas.
40 val. (20 val. teorijos ir praktinio darbo su lektoriumi, 20 val. savarankiško darbo) programa sudaryta iš keturių savarankiškų modulių po 10 val.: Informacinių technologijų VBE uždavinių sprendimas; Konstravimas su kompiuterine programa „Scratch“; Mokinių kūrybingumo ugdymas programuojant su Micro:bit; 2D ir 3D projektavimas ir modeliavimas.