Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Nuotoliniai mokymai. Skaitmeninių mokymo priemonių naudojimo ugdyme metodika

Programos tipas pagal amžių

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos

Programos tipas pagal profesiją

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos

Tikslinė grupė

Nėra duomenų

Programos kontaktinė trukmė

Nėra duomenų

Programos savarankiško ugdymo trumė

40

Programos įregistravimo data

2021-08-20

Programos teikėjas

VšĮ "Švietimo tinklas"
Daugiau apie programą

Programos panašiais pavadinimais

Renginiai

Vykdymo adresas:

Bijūnų g., Klaipėda

Renginio pradžia: 2021-10-18 00:00
Renginio pabaiga: 2021-10-31 23:59
Renginio tipas: Kt. mokymas ir praktika
Vykdančioji institucija: VšĮ "Švietimo tinklas"
Renginio svetainės adresas: http://www.tinklas.lt/kursas/nauja-skaitmeniniu-mokymo-priemoniu-naudojimo-ugdyme-metodika-programos-trukme-40-valandu/
Renginio koordinatoriaus telefonas: +370 8686 36858
Renginio koordinatoriaus el. paštas: svietimas@tinklas.lt

Programos reikalavimai

Kompiuteris, virtualios mokymuisi skirtos aplinkos QUIZIZZ, Learning apps, interneto prieiga.

Programos aprašymas

Programa " Skaitmeninių mokymo priemonių naudojimo ugdyme metodika".
Ši programa yra skirta bendrojo ugdymo lavinimo mokyklų įvairių dalykų mokytojams.
Pateikiama pavyzdžių iš gerosios patirties, naudojant Quizizz ir Learning apps virtualias aplinkas, atskeidžiami šių virtualių aplinkų privalumai ir galimybės naudojant jas įvairių dalykų pamokose.
Taip pat tai yra būdas palengvinti mokytojui tikrinti mokinio įgytas žinias. Virtualios aplinkos sudaro galimybes reikalingam veiksmingam mokytojų ir mokinių bendradarbiavimui bei mokymui ir mokymuisi.
Pedagogai parengs savo dalyko įvairių užduočių pavyzdžių, pamokų pavyzdžių virtualiose aplinkose.