Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo kompetencijos tobulinimas

Programos tipas pagal amžių

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos

Programos tipas pagal profesiją

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos

Tikslinė grupė

Nėra duomenų

Programos kontaktinė trukmė

48

Programos savarankiško ugdymo trumė

32

Programos įregistravimo data

2021-06-28

Programos teikėjas

Klaipėdos rajono švietimo centras
Daugiau apie programą

Programos panašiais pavadinimais

Renginiai

Nėra duomenų

Programos reikalavimai

Kompetencija - informacinių technologijų naudojimo.

Programos aprašymas

Pokyčiai šių dienų visuomenės gyvenime, nuotolinis mokymas ir mokymasis daro itin svarbiu mokytojo skaitmeninį raštingumą. Mokytojas ne tik turi gebėti naudotis skaitmeninėmis technologijomis pats, bet ir ugdyti mokinių skaitmeninį raštingumą. Mokytojas turi gebėti tinkamai parinkti mokymosi veiklas, metodus, užduotis, kurti įvairių formatų turinį, kūrybiškai naudoti skaitmenines technologijas ugdymo procese, gebėti bendrauti su mokiniais, tėvais, kolegomis, naudodamas įvairius skaitmeninius įrenginius bei įvairias komunikavimo formas.
Ši programa parengta siekiant padėti mokytojams įgyti trūkstamų skaitmeninės kompetencijos gebėjimų.